Czy pies, żeby był rasowy musi brać udział w wystawach?

Najprostsze odpowiedzi są z reguły najtrudniejsze – w tym wypadku odpowiedź brzmi: NIE. Ale z drugiej strony odpowiedź TAK też byłaby uzasadniona. Sprawa wygląda następująco: pies rasowy to taki, który: 1) pochodzi od dwojga rodziców tej samej rasy 2) ma dokumenty wystawione przez organizację kynologiczną, potwierdzające ten fakt, 3) którego właściciel jest członkiem organizacji kynologicznej. Dopiero spełnienie tych wszystkich trzech warunków sprawia, że możemy psa nazwać rasowym w pełnym tego słowa znaczeniu. Jak widać, nie…

Czytaj więcej...