Kielce 2018

Kielce 2018

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 23.09.2017 r. Wprowadził zasadę, że psom, które w trakcie Europejskiej Wystawy Psów Rasowych Kielce 2018 otrzymają tytuł Zwycięzca Europy, Młodzieżowy Zwycięzca Europy, Weteran Zwycięzca Europy przyznany zostanie tytuł odpowiednio Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów. Zasada dotyczyć będzie zarówno psów zagranicznych, jak i z Polski.