Bezpieczny pies = bezpieczne dziecko

funda„Bezpieczny pies = bezpieczne dziecko” to program profilaktyczny, którego celem jest uczenie dzieci prawidłowych, bezpiecznych postaw wobec psów od wczesnego wieku dziecięcego. Program ten koncentruje się na przygotowaniu dzieci do takich zachowań, które pomogą zminimalizować ryzyko znalezienia się dziecka w sytuacji o dużym współczynniku ryzyka z udziałem psa – czyli w sytuacji ataku zwierzęcia. Program przekazuje takie informacje o psie, które ukazują go jako zwierzę przyjazne, a nie wzbudzające strach i przerażenie. Program przekazuje PRAWDZIWE, niezafałszowane informacje o psie, o jego potrzebach i zachowaniach – nie tworzy w świadomości dziecka nierealnego, uczłowieczonego, tzw. disnejowskiego wizerunku psa. To na człowieku ciąży odpowiedzialność za prawidłowe relacje z psem – nie na psie. Dlatego to dzieci, ludzie, młodzi i dorośli powinni nabyć umiejętność obcowania z istotą zwaną psem.
Jeśli nauczymy dzieci prawidłowych postaw w kontakcie z psem, zwiększymy szansę, że pies w tym kontakcie będzie czuł się komfortowo, co oznacza, że nie będzie miał potrzeby reagowania w agresywny sposób. Dziecko prezentujące odpowiednie postawy wobec psów zapewni sobie w dużym stopniu bezpieczeństwo.
Program promuje działania profilaktyczne: założeniem jest zapobieganie sytuacjom ryzykownym z udziałem psów i dzieci poprzez wskazywanie alternatywnych do ryzykownych – prawidłowych zachowań i działań.
Program „Bezpieczny pies = bezpieczne dziecko” jest dedykowany dzieciom w wieku od 6 do 12 lat.

Program Profilaktyki Pogryzień „ Bezpieczny pies = bezpieczne dziecko” dla dzieci od 6 do 12 roku życia

I. Program obejmuje:
warsztaty dla rodziców
cykl 8 zajęć dla dzieci z udziałem psa

Warsztaty dla rodziców:
Czas trwania zajęć: 2 x 2,5h
Ilość uczestników: dowolna
Cele:
1. Zapoznanie rodziców z zasadami prawidłowego, bezpiecznego obcowania dziecka i dorosłego z psem.
2. Nauka sposobów budowania bezpiecznej relacji dziecka z psem.
3. Nauka sposobów wzmacniania za prezentowane przez dziecko bezpieczne zachowania w obecności psa.
4. Przekazanie informacji na temat potrzeb psa w rodzinie.
5. Nauka o tym jaką istotą jest pies.

Formy pracy: prezentacja multimedialna, wykład, pokaz trenowanych umiejętności z udziałem psa, prezentacja pomocy dydaktycznych, prezentacja filmów, dyskusja.

Materiały: Rodzice otrzymają komplet pomocy edukacyjnych z zakresu bezpiecznego kontaktu z psem oraz ulotki informacyjne stworzone przez Fundację. Dodatkowo każdy rodzic otrzyma listę lektur poszerzających wiedzę na temat psa i bezpiecznego kontaktu dziecka z psem.

Temat: „ Dziecko i pies”- jak zadbać o bezpieczny kontakt dziecka z psem w rodzinie i najbliższym otoczeniu dziecka cz. I i Cz. II.

Zakres tematyczny warsztatów:

Pies: jakie zachowania są dla niego naturalne, jakich zachowań pies nie lubi, co stresuje psa, mowa ciała psa, jakie sygnały zapowiadają agresję, jakie sygnały świadczą o tym, że pies się boi- jak reagować w sytuacji zagrożenia.
Informacje o programie „ Bezpieczny pies= bezpieczne dziecko”- czego nauczymy dzieci, jakie będą trenowały umiejętności.
Zapoznanie ze wszystkim zasadami zawartymi w Programie dotyczącymi prawidłowego kontaktu z psem.
Uświadomienie rodzicom, że odpowiedzialność za dobrostan psa spoczywa wyłącznie na nich- dzieci z powodzeniem mogą i powinny uczestniczyć w wielu aktywnościach z tym związanych.
Udostępnienie listy lektur dotyczących tematu.

Zajęcia z udziałem psa dla dzieci (6-12 r. ż.)
Czas trwania zajęć: 35-45 min
Ilość uczestników: dla grup do 15 osób
Cele ogólne:
1. Obcowanie z psem w oparciu o zasady bezpiecznego kontaktu z psem.
2. Nauka i trening bezpiecznego zachowywania się w obecności psa.
3. Obniżenie ryzyka pogryzień dzieci przez psy, wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci w obecności psów.
4. Poprawa komfortu i bezpieczeństwa psów w obecności dzieci.

Formy pracy: tematykę zajęć realizujemy z wykorzystaniem form zabawy tj. zabawy manipulacyjne, dydaktyczne, tematyczne- twórcze, naśladowcze, ruchowe o charakterze gimnastycznym, zabawy muzykalne oraz pokaz, trening i modelowanie umiejętności w oparciu o poszczególne jej kroki.
Materiały: Dzieci po każdych zajęciach otrzymują komplet pomocy dydaktycznych związanych z poznaną i trenowaną umiejętnością oraz dyplom uwieńczający sukces trenowania danej umiejętności.
Tematy zajęć:
1. „Czy mogę pogłaskać psa?- Cz I”- zajęcia obejmują naukę i trening 5 zasad zachowywania się w obecności psa, naukę i trening „ Umiejętności pytania właściciela o zgodę na pogłaskanie psa”, trening głaskania w okolicy socjalnej.
2. „Czy mogę pogłaskać psa?- Cz II”- trening akceptowania odmowy. Zajęcia obejmują trening 5 zasad zachowywania się w obecności psa, trening podawania smakołyka na otwartej dłoni, trening pytania właściciela o zgodę na pogłaskanie psa, trening radzenia sobie z odmową.
3. „Jak w prawidłowy sposób podchodzić do psa?”- wprowadzenie zasad. Zajęcia obejmują trenowanie umiejętności spokojnego chodzenia oraz trenowanie umiejętności prawidłowego podchodzenia do psa.
4. „Jak zachowywać się w towarzystwie psa”- zajęcia obejmują naukę zasad odpowiedniego zachowywania się w codziennych sytuacjach w relacji z psem.
5. „Wy nie wiecie a ja wiem jak rozmawiać trzeba z psem”, cz. I- mowa ciała psa. Zajęcia obejmują naukę rozpoznawania mowy ciała psa, który ma ochotę na kontakt (zabawę, przywitanie), naukę i trening zachowywania się kiedy pies radośnie skacze na człowieka.
6. „Wy nie wiecie a ja wiem jak rozmawiać trzeba z psem”, cz. II- mowa ciała psa. Zajęcia obejmują naukę rozpoznawania mowy ciała psa, który nie ma ochoty na kontakt (grozi, dystansuje) oraz naukę i trening prawidłowych reakcji na takie zachowanie psa.
7. „Dobry opiekun psa”- zajęcia obejmują zapoznanie dzieci z potrzebami psa, naukę rozpoznawania przedmiotów związanych z opieką nad psem oraz stworzenie poradnika pt. „Dobry opiekun psa”.
8. „Sprawdzian wiedzy”- zajęcia to wspaniała gra dydaktyczno- edukacyjna zawierająca zadania umożliwiające utrwalenie i sprawdzenie wiedzy z przebiegu całego programu.