REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH

I. Przepisy ogólne. § 1 Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie § 28 pkt 10 Statutu Związku Kynologicznego w Polsce, zwanego dalej Związkiem. § 2 Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Związku jest hodowlą amatorską. § 3 Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych. § 4 Hodowlę psów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd Główny Związku poprzez powoływane przez siebie: Główną Komisję Hodowlaną,…

Czytaj więcej...