Czy wystawy na całym świecie prowadzone są wedle tych samych reguł?

Teoretycznie przynajmniej – tak. W praktyce oczywiście że nie. Dlaczego „oczywiście”? Po pierwsze dlatego, że inne reguły obowiązują wewnątrz FCI, inne poza tą organizacją. Oznacza to. m. in. że zupełnie inne reguły obowiazują w Europie czy Chinach, Filipinach czy Brazylii (FCI), a inne w Wielkiej Brytanii ( tam choćby pies może być na jednej wystawie zgłoszony do kilku klas, a i podział na klasy wystawowe jest zupełnie inny) czy USA (wystarczy wspomnieć, że pojęcie CACIB…

Czytaj więcej...

Czy pies, żeby był rasowy musi brać udział w wystawach?

Najprostsze odpowiedzi są z reguły najtrudniejsze – w tym wypadku odpowiedź brzmi: NIE. Ale z drugiej strony odpowiedź TAK też byłaby uzasadniona. Sprawa wygląda następująco: pies rasowy to taki, który: 1) pochodzi od dwojga rodziców tej samej rasy 2) ma dokumenty wystawione przez organizację kynologiczną, potwierdzające ten fakt, 3) którego właściciel jest członkiem organizacji kynologicznej. Dopiero spełnienie tych wszystkich trzech warunków sprawia, że możemy psa nazwać rasowym w pełnym tego słowa znaczeniu. Jak widać, nie…

Czytaj więcej...