Black and fallow

Black and fallow

Historia wszystkich brytyjskich płochaczy jest ściśle powiązana z dziejami angielskiej, irlandzkiej i szkockiej szlachty. Trzymanie dużych psów myśliwskich od początku było domeną w zasadzie wyłącznie górnych warstw społeczeństwa. Już bez mała od czasów Wilhelma Zdobywcy praktycznie każdy, kto trzymał psy myśliwskie lub po prostu polował, musiał mieć na to specjalną zgodę króla. Zasada ta była ściśle przestrzegana przez prawie siedem wieków panowania systemu feudalnego na Wyspach Brytyjskich i dopiero królowa Wiktoria (1837-1901) zmieniła ten system….

Czytaj więcej...