CHART ROSYJSKI BORZOJ w pigułce

CHART ROSYJSKI BORZOJ w pigułce

Ten arystokratyczny pies do polowania na wilki powstał w XVI wieku na dworze carów i ich świty. Ta najsłynniejsza rosyjska rasa była w XIX wieku wyznacznikiem pozycji właściciela. Wielki książę Nikołajewicz miał około 150 borzoi. Dziś pies ten święci triumfy na całym świecie. Niektórzy historycy widzą w borzoiu potomka chartów faraonów ze starożytnego Egiptu. Ich potomstwo wraz z upływem czasu miało dotrzeć do całej Europy i Azji. Dzisiejszy borzoi miałby zatem być krzyżówką potomków psów…

Czytaj więcej...