ODIS – ideał z Ukrainy?

  ODIS – ideał z Ukrainy?

Póki istniał Związek Radziecki sprawa była dość prosta – wszystkie rasy psów pochodzące z terenów ZSRR były rejestrowane w Moskwie, jako rosyjskie i nikomu to nie przeszkadzało. Wraz z rozpadem imperium okazało się, że nowo powstałe kraje – takie jak republiki nadbałtyckie, Kazachstan, Kirgistan czy choćby Ukraina zostały pozbawione (jeśli je miały…) swoich ras, które w pewnym sensie automatycznie zostały oddane pod opiekę RKF i Rosji. Ukraina przez trzy lata podejmowała bezskuteczną walkę o zwrócenie…

Czytaj więcej...