Psia genetyka w prosty sposób

10 – 11 marca u Związek Kynologiczny o/ Zabrze zorganizował trzy, w sumie kilkugodzinne wykłady, o psiej genetyce, a dokładniej3 tematom : Inbred, Genetyka na usługach kynologii, Genetyka umaszczeń- Wykłady prowadziła Pani Katarzyna Adamus–Fiszer – członek ZKwP oddział Kraków, biolog, hodowca, asystent kynologiczny. Wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie na kierunkach: behawiorystyka zwierząt towarzyszących oraz behawiorystyka zwierząt: specjalizacja pies. Pani Adamus – Fiszer jest w trakcie pisania pracy doktorskiej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie,…

Czytaj więcej...