Co się dzieje w Moskwie?

RKFOd kilku dni trwają burzliwe dyskusje wokół Rosyjskiej Federacji Kynologicznej i informacji o przeprowadzonych w zarządzie tej organizacji aresztowaniach. Najbardziej przejęci internauci wieszczą odwołanie lub przeniesienie poza Rosję organizowanej w Moskwie czerwcowej Wystawy Światowej (23-26 czerwca 2016). Proponujemy, by Czytelnicy Naszych Psów samodzielnie zapoznali się z artykułem prasowym, będącym źródłem niepokojów, a opublikowanym w moskiewskim dzienniku.

———-

„Moskovskoj Komsomolec”, 11 marca 2016

Aktor Aleksander Inszakow wyjawił schemat nadużyć w stowarzyszeniu kynologicznym
Dwóch pracowników aresztowano, a sam słynny kaskader czasowo odsunął się od pełnionej funkcji.

Rosyjska federacja kynologiczna w przeddzień organizacji wielkiej imprezy – World Dog Show (w tym roku wystawa ta ma odbyć się w Rosji) znalazła się pod lupą strażników prawa. Dwie pracownice społecznej organizacji kynologicznej, będącej jedną z większych w Rosji i w całej Europie, zostały zatrzymane pod zarzutem nadużyć, związanych z przyjmowaniem pieniędzy od właścicieli psów, zaś sam prezydent RKF, znany aktor i kaskader Aleksander Inszakow na czas wewnętrznego dochodzenia wydał oświadczenie o czasowej rezygnacji z pełnienia swej funkcji.

Jak dowiaduje się „Moskovskoj Komsomolec” pracownicy biura śledczego moskiewskiej milicji wespół z kolegami z biura ds. walki z korupcją i oszustwami podatkowymi w MSW Rosji zablokowali działania dyrektora wykonawczego RKF, Proskuriakowej, i głównej księgowej Kuzniecowej, prowadzących świadome sprzeczne z prawem działania finansowe, za pośrednictwem celowo powołanej przez nie organizacji kynologicznej, istniejącej w ramach struktury społecznej organizacji kynologicznej. Wedle wersji prowadzących śledztwo napływających do organizacji środków finansowych w postaci wpłat celowych i darowizn nie notowano w księgach rachunkowych, zaś pieniądze zawłaszczano.
Na podstawie tych doniesień Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Moskiewskiego Zarządu MSW Rosji otworzył dochodzenie w sprawie karnej. Kobietom przedstawiono zarzuty nadużyć finansowych, dokonanych w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd w Twerze zadecydował o zastosowaniu wobec nich aresztu na okres dwóch miesięcy.
„Po cóż te maskarady, podsłuchiwanie rozmów? To próba zerwania wystawy światowej, na którą zgłosiło się już około 30.000 uczestników.” – oświadczył w rozmowie z „MK” eks-prezydent RKF , Aleksander Inszakow.
Na pytanie o szacunkową kwotę pieniędzy, zagarniętych wskutek machinacji, Inszakow odpowiedział, że ogólna kwota uszczuplenia majątku RKF wynosi około 255.000 rubli (ok. 14.000 złotych – przypisek Naszych Psów), a suma ta dotyczy kilku lat „Niewielkie sumy, a szum niezwykły” – dziwił się Inszakow.
Aktor wyjaśnił redaktorowi „MK”, że kasjer otrzymując pieniądze od właściciela psa za wydanie dokumentów kynologicznych (dyplomy, championaty, rodowody) wydawał pokwitowanie jedynie na połowę otrzymanej kwoty. Ukryte w ten sposób pieniądze przywłaszczał.
Julia Afanasjeva

————————
Nie pierwszy to artykuł “Moskiewskiego Komsomolca” na temat RKF – przypominamy artykuł z dnia 05 kwietnia 2013, będący zdaniem redakcji “MK” praprzyczyną działań moskiewskiej prokuratury i policji. (.ZNAJDZIESZ GO TUTAJ – kliknij!) Oficjalnie zdaniem RKF jest to zestaw plotek i pomówień, ale pomimo wielokrotnie składanych w tej sprawie deklaracji Aleksander Inszakow nie wystąpił wobec autora z powództwem sądowym