Droższe psie paszporty

krzykMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje < …>, że na wniosek Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęto i zakończono prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym w celu podwyższenia opłaty za wydanie paszportu z 51 zł do 100 zł. < …>. Podwyżka obowiązuje od 24 października 2015, tj od najbliższej soboty.