Informacja o wzajemnym uznawaniu championatów

Informacja o wzajemnym uznawaniu championatów

Związek Kynologiczny Estonii (Eesti Kennelliid) i Zarząd Główny ZKwP informują o zawartych porozumieniach o wzajemnym uznawaniu tytułu championa krajowego pomiędzy Związkiem Kynologicznym Estonii (Eesti Kennelliid) a ZKwP. Umowa została podpisana i weszła w życie z dniem 21.01.2014 r. Na mocy tej umowy champion Estonii otrzymuje championat Polski po otrzymaniu CWC na wystawie międzynarodowej w Polsce, natomiast championy polskie otrzymują championat Estonii po otrzymaniu CAC na dowolnej wystawie w Estonii.
Ponadto od 2011 roku obowiązują umowy podpisane pomiędzy Związkiem Kynologicznym w Polsce oraz: Białoruskim Związkiem Kynologicznym (Belorussian Cynological Union), Litewskim Związkiem Kynologicznym (Lietuvos Kinologu Draugija), Łotewską Federacją Kynologiczną (Latvijas Kinologiska Federacija), Ukraińskim Związkiem Kynologicznym (Ukrainian Kennel Union) Strony ustaliły, że psy zarejestrowane w ich księgach posiadające tytuł krajowego championa wystawowego jednej ze stron zyskują tytuł drugiej strony po uzyskaniu jednego CWC w przypadku Polski i jednego CAC w przypadku Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy na wystawie międzynarodowej.
Procedura zatwierdzania tytułu championa krajowego w krajach reprezentowanych przez Strony: Właściciel psa zwraca się do krajowej organizacji kynologicznej (uznanej przez FCI) *) o zatwierdzenie tytułu championa Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy lub Polski. Dostarcza wniosek na championa przyznany na wystawie, kopię rodowodu i championatu swojego kraju oraz potwierdzenie obowiązującej zapłaty za wystawienie dyplomu. Po otrzymaniu oraz sprawdzeniu wspomnianych powyżej dokumentów, kraj przyznający tytuł championa krajowego wystawia dyplom i przesyła na adres pocztowy właściciela psa.
————————-
*) tj. w przypadku polskich wystawców zwracamy się z pismem do władz krajów ościennych, nie do ZG ZKwP – przypisek redakcji Naszych Psów