KURS ASYSTENCKI w Radomiu

KURS ASYSTENCKI w Radomiu

Odział w Radomiu organizuje KURS ASYSTENCKI.
Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych kursem odbędzie się 21.04.2016 (czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie oddziału – ul. Jana Kilińskiego 15/17, Radom.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie wykształcenia średniego, dlatego też osoby chcące w nim uczestniczyć proszone są o dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej.
Pozostałe informacje dotyczące kursu zostaną przekazane w trakcie spotkania organizacyjnego.

kontakt do Oddziału Radom:
tel./fax. 048 363 16 70
e-mail: zkwp@zkwp.radom.pl