Nietypowe zachowania seksualne u suki

Nietypowe  zachowania seksualne u suki

Zaburzenia zachowań seksualnych u suki, a więc albo całkowita pasywność, albo też nadmierna aktywność płciowa, mogą wynikać z bardzo różnorodnych przyczyn, wśród których bywają niektóre najzupełniej banalne, inne z kolei – dość trudne do zdiagnozowania, a tym bardziej leczenia. U niektórych suk choćby nigdy nie dochodzi do pełnego i właściwie wyrażonego cyklu rujowego. Przyczyną być tu może albo zaburzenie w ośrodkowym układzie nerwowym, albo zaburzenia funkcjonalne jajników.

* Obserwujcie państwo wszystkie najsłabsze nawet symptomy cieczki
* Zbyt aktywne lub całkowicie pasywne zachowania seksualne suki mogą mieć rozmaite przyczyny
* Zapisujcie państwo w książeczce zdrowia suki daty przebytych cieczek – to punkt wyjścia do ewentualnej rozmowy z lekarzem
* Wszelkie wątpliwości, problemy czy nietypowe zachowania wymagają konsultacji z lekarzem weterynarii

Nieregularne cieczki?
Zazwyczaj suka przechodzi cieczkę dwa razy w roku, w odstępie 6-miesięcznym (choć niektóre rasy – zwłaszcza tzw. pierwotne – mają cieczkę tylko raz w roku). Odstęp pomiędzy poszczególnymi fazami cyklu jest jednak dość zróżnicowany osobniczo.

Przy zaburzeniach regularności cieczek zazwyczaj winna jest gospodarka hormonalna! Typowy objaw: suka niespodziewanie traci prawie cały włos. W takim wypadku należy przede wszystkim zastanowić się nad równowaga hormonalną w organizmie suki i czym prędzej zaprowadzić czworonożną pupilkę do lekarza. Co prawda postawienie jej właściwego rozpoznania może nie być proste, ale szereg rozmaitych badań powinien pomóc ustalić przyczynę zaburzeń. Niestety, wszelka terapia też bywa nieprosta i dość długotrwała…

Zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym
Niedoczynność przysadki mózgowej objawia się zazwyczaj w sposób widoczny gołym okiem: proporcjonalna karłowatość (tzw. przysadkowa), objawy wycieńczenia lub problemy skórne. Niedoczynność tarczycy z kolei prowadzi do raczej nieproporcjonalnej karłowatości (zaburzenia tarczycozależne). W obu powyższych przypadkach organizm suki wykazuje niedorozwój organów płciowych. Zaburzenia w obszarze przysadki i podwzgórza nie dają się zdiagnozować jedynie poprzez badanie kliniczne- podejrzenia w ich kierunku wymagają potwierdzenia lub zanegowania dysfunkcji przez serię badań stymulacyjnych. W tym celu podaje się suce serię preparatów hormonalnych i obserwuje, w jaki sposób organizm reaguje na kurację hormonalną.

Niedorozwój jajników
Nieco inaczej wygląda sprawa przy podejrzeniu zaburzeń funkcjonowania jajników czy gruczołów wydzielania hormonów płciowych. Zazwyczaj w takich wypadkach dochodzi do wykształcenia się zewnętrznych cech płciowych, jednak nie są one całkowicie ukształtowane. By móc potwierdzić swą diagnozę lekarz weterynarii powinien przeprowadzić endoskopię, czyli wprowadzić wziernik przez pochwę albo przez otwarcie powłok brzusznych i ocenić stopień rozwoju organów płciowych.

Zaburzenia cyklu płciowego
Jeśli suka zachowuje się absolutnie biernie pod względem płciowym, nie ma wyrażonej cieczki lub wyrażoną bardzo skąpo – to istnieje niebezpieczeństwo, że nie będzie zdolna do reprodukcji. W wielu wypadkach powiązane jest to z niedoczynnością jajników, które prawdopodobnie produkują zbyt mało estrogenów lub też mamy do czynienia z nowotworem jajników. Zazwyczaj ze schorzeniami tymi idzie w parze skłonność do nadwagi… Pierwszym i podstawowym badaniem powinno być tu skontrolowanie genitaliów przez lekarza weterynarii. Jeśli potwierdzi ono pewne anomalie budowy, to być może zostanie oszczędzone suce dalsze, nie zawsze przyjemne badanie.

Hiperaktywność seksualna
Hiperaktywnośc seksualna jest u suk zjawiskiem niezmiernie rzadkim, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że i takie zachowania mogą zdarzyć się u psów. W przeciwieństwie do zaburzeń cyklu płciowego wynikających z niedoczynności organów wydzielania wewnętrznego, przy nadprodukcji hormonów dochodzi do wyraźnego skrócenia cyklu rujowego (cieczka pojawia się co 4 miesiące lub nawet i częściej), a w krańcowych momentach mowa nawet o stałej cieczce – jedno krwawienie w miarę płynnie przechodzi w następne, i okres ten może trwać kilkanaście tygodni. Faza jajeczkowania, trwająca zazwyczaj od pięciu do piętnastu dni, może przeciągnąć się nawet i do ponad miesiąca. W efekcie suka nie tylko będzie niepłodna, ale i dalekiej modyfikacji może ulec jej zachowanie. Jeśli suka nie zostanie poddana leczeniu (zazwyczaj małymi dawkami hormonów), to może dojść nawet do klinicznych objawów nimfomanii, co w żadnym wypadku nie jest ani właściwe, ani śmieszne…

Cykl płciowy suki
Większość suk jest zdolna do zapłodnienia dwa razy w roku, niektóre jednak – tylko raz. Cykl płciowy suki składa się z kilku faz – i zaczyna okresem przedrujowym (proestrus), trwającym od siedmiu do dziesięciu dni. Przechodzi on w okres rui właściwej (estrus), trwający od pięciu do piętnastu dni. Następnie ma miejsce okres porujowy (metestrus), trwajacy od 60 do 80 dni. Niektórzy lekarze doliczają do okresu porujowego także okres regeneracji suki (anestrus – fazę porujową) i określają długość metestrus na 110 – 140 dni. W okresie anestrus nie ma jakiejkolwiek aktywności jajników.

Ciąża urojona
Jeśli po kopulacji nie dochodzi do zapłodnienia, lub w ogóle nie było kopulacji, to zdarzyć się może tak zwana ciąża urojona lub ciąża rzekoma, która może być rozmaicie wyrażona, aż do pojawienia się sekrecji mleka przez gruczoły mlekowe. Pojawia się ona mniej więcej sześć do ośmiu tygodni po cieczce, suka zaczyna przejawiać niepokój, usiłuje matkować rozmaitym przedmiotom (najczęściej zabawkom), zaczyna produkować mleko. Ciąża rzekoma jest dowodem zaburzeń hormonalnych i wymaga konsultacji weterynaryjnej – lekarz zaordynuje odpowiednie preparaty i postępowanie z suką. W każdym przypadku jednak należy zmniejszyć ilość białka i wapnia w pożywieniu, zwiększyć porcje wysiłku fizycznego suki oraz uniemożliwić rozwój instynktu macierzyńskiego (np. przez zabranie zabawek i wszystkich przedmiotów, mogących służyć do budowy wyimaginowanego gniazda).

Na podobny temat: przejrzyj inny artykuł na Naszych PsachPrzygotowanie suki do krycia

Copuright (c) for photo by www.hunde-auf-leidenschaft.de