Nowy tytuł – Zwycięzca Roku VDH

Nowy tytuł – Zwycięzca Roku VDH

Tytuł VDH-Jahresieger (Zwycięzca Roku VDH) przyznawany jest psu, który w ciągu jednego roku kalendarzowego zdobędzie co najmniej 4 CACIB (Res. CACIB nie jest brany pod uwagę, nawet gdyby był równoważny CACIB-owi wedle przepisów FCI). Owe 4 CACIB-y zdobyte być muszą w ciągu CO NAJMNIEJ dwóch tygodni wystawowych na konkretnych wystawach (VDH-Europasieger- & wystawa międzynarodowa w Dortmundzie / Bundessieger- & wystawa międzynarodowa w Dortmundzie / German Winner Show & wystawa międzynarodowa w Lipsku), a dwa pozostałe CACIB mogą być zdobyte na dowolnych innych wystawach rangi międzynarodowej w Niemczech.
Tytuł Zwyciezcy Roku przyznawany jest automatycznie, bezpłatnie i upoważnia do występowania w klasie championów na wystawach w Niemczech.