Pies – na uczelni

Rozmowa z dr Katarzyną Fiszdon, kierowniczką Studiów Podyplomowych “Pies w społeczeństwie – hodowla i zachowanie” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie

fiszSkąd zrodził się pomysł tych studiów?
Znając od lat środowiska “psiarskie” – zarówno hodowców, jak i ludzi, prowadzących najrozmaitsze usługi, związane z psami (szkolenia, hotele itp.), oraz tych, zajmujących się dobrostanem psów (fundacje, schroniska) – wraz z przyjaciółmi – kynologami zauważyłam,że, choć nie brakuje im dobrych chęci, to nierzadko brakuje im wiedzy, zwłaszcza tej, dotyczącej psychologii i behawioru psów, biologii, i stanu prawnego psa w naszym kraju. Skłoniło to nas do opracowania programu studiów podyplomowych, które mogą być pomocą dla tych wszystkich, którzy z psami mają do czynienia na co dzień, zarówno amatorsko, jak i profesjonalnie.

Jak długo działają te studia?
Program, który uzyskał pozytywne opinie Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaakceptowany został przez władze Uczelni, i pierwsza edycja miała miejsce w roku 2007. Od tej pory odbyło się już 9 edycji – początkowo studia trwały 1 semestr, później – 2, a liczba absolwentów sięga 300.

Do kogo zaadresowane są te studia?
Studia nasze przeznaczone są dla osób, interesujących się szeroko pojętą kynologia – hodowlą, szkoleniem, terapią behawioralną, opieką nad zwierzętami bezdomnymi. Ich uczestnicy to zarówno osoby prywatne, jak i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, do których należy kontrola i opieki nad zwierzętami w gminach, oraz członkowie organizacji społecznych i osoby, prowadzące działalność gospodarczą – właściciele hoteli dla psów, groomerzy, szkoleniowcy i konsultanci behawioralni.

Jakie przedmioty obejmują?
Główne przedmioty to m.in. “Podstawy biologii psa”, “Metody pracy hodowlanej”, “Charakterystyka grup rasowych”, “Zoopsychologia gatunku”, “Podstawy wychowania i szkolenia”, “Użytkowość psów” , “Profilaktyka weterynaryjna i pielęgnacja”, “Pies w prawie polskim” i inne. Poza wykładami odbywają się zajęcia praktyczne z pielęgnacji, szkolenia i zajęcia laboratoryjne z diagnostyki molekularnej (kontrola pochodzenia). Konieczne jest te z zaliczenie praktyk (w hodowlach, schroniskach itp.) oraz złożenie pracy zaliczeniowej na wybrany temat. Studia zakończone są egzaminem.