Psia genetyka w prosty sposób

10 – 11 marca u Związek Kynologiczny o/ Zabrze zorganizował trzy, w sumie kilkugodzinne wykłady, o psiej genetyce, a dokładniej3 tematom : Inbred, Genetyka na usługach kynologii, Genetyka umaszczeń-
Wykłady prowadziła Pani Katarzyna Adamus–Fiszer – członek ZKwP oddział Kraków, biolog, hodowca, asystent kynologiczny. Wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie na kierunkach: behawiorystyka zwierząt towarzyszących oraz behawiorystyka zwierząt: specjalizacja pies. Pani Adamus – Fiszer jest w trakcie pisania pracy doktorskiej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt. Prywatnie towarzyszą Jej trzy dogi niemieckie i jack russel terier.
Wykłady były dla członków ZKwP bezpłatne. Jedynie należało okazać legitymację członkowską z potwierdzeniem opłacenia składki na bieżący rok oraz drogą mailową wyrazić chęć uczestnictwa.
Będę szczera – nie spodziewałam się przybycia takich tłumów, ok. 100 osób (!) , co wskazuje, że inicjatywa oddziału była strzałem w dziesiątkę oraz że hodowcy chcą poszerzać swoją wiedzę .Taka liczba uczestników zmusiła organizatorów do zmiany sali wykładowej na większą.
Celem prelegentki było niezanudzanie słuchaczy, przekazanie w jasny, zrozumiały sposób tematyki, przy założeniu, ze uczestnicy zajęć na temat genetyki mogą mieć wiedzę na różnym poziomie. Pani Adamus- Fiszer posiłkując się prezentacją, przybliżyła podstawy genetyki, definiowała w prosty i jasny sposób pojęcia z tej dziedziny nauki, od takich podstawowych terminów jak DNA, gen i jego rodzaje, locus, allele, homozygota, heterozygota, krzyżowanie, kojarzenie i jego rodzaje, genotyp, fenotyp, wady wrodzone, wady genetyczne, itp., przez typy pokrewieństwa, rodzaje inbredu, jego plusy i minusy stosowania, jego role w hodowli psów, uwarunkowania inbredu, krótką jego historię, obliczanie współczynnika inbredu dwiema metodami (wg wzoru i macierzy). Dalej przedstawiła jaki wpływ ma inbred na rozwój kynologii, co można dzięki niemu osiągnąć, lecz na co też trzeba uważać decydując się na ten sposób rozmnażania psów.
Analizowała niektóre rodzaje mutacji genów pociągających za sobą choroby w określonych rasach. Podkreślała, jak ważna jest wiedza, rozwaga i uczciwość hodowców w przekazywaniu informacji na temat swych niepowodzeń hodowlanych innym hodowcom, a wszystko to dla dobra rasy. Mówiła o starannym i przemyślanym inbredzie, by zminimalizować występowanie chorób genetycznych realizując plan hodowlany. Nie zniechęcała do tego sposobu rozmnażania, podkreślając rozwagę w tej materii.
Czy prelegentce się udało osiągnąć cel, czyli w prosty sposób przedstawić słuchaczom podstawowe treści psiej genetyki? No cóż… zważywszy, że ostatni raz z genetyką miałam do czynienia w liceum, i nie była ona moja mocna strona, uważam, że Katarzyna Adamus–Fiszer – nie tylko wyjaśniła mi podstawowe kwestie tej ogromnej dziedziny wiedzy, ale i zachęciła do dalszej edukacji.
Obliczanie inbredu metodą macierzy nie jest wcale takie straszne i skomplikowane jakby na początku mogło się wydawać!
Czuję niedosyt, niedosyt tematyki oraz rozmów ze słuchaczami. To bardzo fajna i cenna inicjatywa nie tylko dla młodszych stażem kynologów, ale i tych już doświadczonych, o czym – raz jeszcze wspomnę – świadczyła frekwencja. Mam nadzieję, że będą kolejne tego typu spotkania.
Już wiem, że zabrzański oddział ma w planach wykłady poświęcone doborowi reproduktora, ruchowi psa, regulaminom, aspektom prawnym w hodowli psów rasowych czy żywieniu.
Zaś ten, kto zechciałby posłuchać Pani Adamus–Fiszer – a warto (!) – powinien czym prędzej skontaktować się z oddziałami w : Opolu – wykłady o tej i nieco innej tematyce są zaplanowane 16 marca i 23 marca (piątki) oraz Raciborzu – 18.03. POLECAM!!!!!!

Copyright for text by Jolanta Żółtowska Widera