Tytuły wystawowe i championaty – nowe zasady

Wg zmian w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych, wprowadzonych w dniu 9.06.2016r:

Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB) i Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS)
O tytuł ten konkurują: „Zwycięzca Młodzieży” – pies i suka, Najlepszy Dorosły Pies i Najlepsza Dorosła Suka, „Zwycięzca Weteran” – pies i suka. Po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB), sędzia wybiera Zwycięzcę Płci Przeciwnej (BOS). Następnie wyłaniany jest Najlepszy Junior w rasie spośród Zwycięzców Młodzieży psa i suki oraz Najlepszy Weteran w rasie z porównania psa i suki z tytułem Zwycięzca Weteran.
Wybór Zwycięzcy Rasy (ZR lub BOB), a także Najlepszego Juniora w rasie i Najlepszego Weterana w rasie dokonywany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy. W przypadku, gdy ocena psów tej samej rasy
dokonywana jest przez kilku sędziów, organizator wystawy wyznacza jednego z nich do dokonania tego wyboru.

Tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Klubu można przyznać psu i suce wyłącznie na wystawach klubowych, organizowanych przez Kluby – Komisje Zarządu Głównego.

Tytuł Zwycięzca Klubu można przyznać psu i suce wyłącznie na wystawach klubowych organizowanych przez Kluby – Komisje Zarządu Głównego.

Tytuł Zwycięzca Klubu Weteran można przyznać psu i suce wyłącznie na wystawach klubowych organizowanych przez Kluby – Komisje Zarządu Głównego.

Najlepszy Reproduktor, Najlepsza Suka Hodowlana i Najlepsza Hodowla
– są to tytuły przyznawane na wystawach klubowych; mogą być także przyznawane na innych wystawach, za specjalnym pozwoleniem Zarządu Głównego.

Championat Polski
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na Wystawowego Championa Polski (CWC). W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z
lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego.
Trzy CWC uzyskane od trzech różnych sędziów – w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej – są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu Championa Polski, pod warunkiem, że między pierwszym a ostatnim wnioskiem
upłynęło co najmniej 6 miesięcy (np. od 1.01 do 1.07).

Młodzieżowy Championat Polski
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania tytułu Zwycięzca Młodzieży, stanowiącego podstawę do ubiegania się o tytuł Młodzieżowego Championa Polski; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego.
Tytuł jest przyznawany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tytułów musi zostać przyznany na wystawie klubowej lub międzynarodowej. Nie jest wymagany odstęp czasowy między uzyskanymi tytułami Zwycięzcy Młodzieży.

Championat Polski Weteranów
Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania tytułu Zwycięzca Weteran, stanowiącego podstawę do ubiegania się o tytuł Championa Polski Weteranów; przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne; każdorazowo pozostaje do uznania sędziego.
Tytuł ten jest przyznawany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzca Weteran otrzymanego od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tych tytułów musi być przyznany na wystawie klubowej lub międzynarodowej. Nie jest wymagany odstęp czasowy między uzyskanymi tytułami Zwycięzcy Weterana.

Więcej zmian w Regulaminie Wystaw ZNAJDZIESZ TU