Uwaga – Nutrisca!

Uwaga – Nutrisca!

Sprowadzana do Polski przez jedną z wielkopolskich firm importowych amerykańska karma  NUTRISCA, produkowana przez położoną w Minnesocie firmę Tuffy’s Pet Foods, została w części wycofana z rynku w USA ze względu na fakt wykrycia podczas rutynowej kontroli jakości zakażenia bakteriami salmonelli. Wycofanie objęło karmę Nutrisca Chicken and Chick Pea Recipe Dry Dog Food w opakowaniach 4 funtowych, które nie są sprowadzane do Polski.  U.S. Food and Drug Administration (FDA) ostrzega jednak, że skażenie może obejmować także karmę w innych, większych opakowaniach, które są do naszego kraju sprowadzane.

Ostrzeżenie o możliwości zakażenia dotyczy partii o numerach rozpoczynających się od 4G29P, 4G31P, 4H01P, 4H04P, 4H05P, 4H06P