Wystawa Championów, Leszno 2016

Wystawa Championów, Leszno 2016

Wystawa Championów, Leszno

Termin wystawy:
28.02.2016

Miejsce wystawy:
hala Trapez,
al. Jana Pawła II, Leszno

Termin zgłoszeń:
31.01.2016

Zgłoszenia – formularz zgłoszeniowy ZNAJDZIESZ TU

W Wystawie Championów mogą brać udział psy z tytułami: Champion Młodzieży, Champion, Interchampion

Sędziowie:
Psy będą sędziowane w 4 ringach.
Niżej wymienieni sędziowie dokonają losowania numeru ringu w którym będą pracować.
Jose Homem de Mello (Portugalia)
Ramune Kazlauskaite (Litwa)
Miroslav Vaclavik (Czechy)
Andrzej Kaźmierski (Polska)

Konkurencje finałowe:
Wybieranych będzie 32 finalistów z dwóch najliczniej reprezentowanych grup wyłonionych zostanie 4 finalistów, z pozostałych grup po 3 finalistów.

Niżej wymienieni sędziowie dokonają losowania grup, z których wyłonią finalistów.
Jose Homem de Mello (Portugalia)
Ramune Kazlauskaite (Litwa)
Miroslav Vaclavik (Czechy)
Krystyna Opara (Polska)
Janusz Opara (Polska)
Andrzej Kaźmierski (Polska)

Grand Prix Leszna:
Miroslav Vaclavik (Czechy)

Best in Show ras Polskich:
Krystyna Opara (Polska)

Best in Show:
Gerard Jipping (Holandia)
Jose Homem de Mello (Portugalia)
Ramune Kazlauskaite (Litwa)

Opłaty:
Za każdego psa 130PLN (bez katalogu)
Rasy Polskie 80PLN (bez katalogu)
Zwycięzcy Best In Show (lokata I) na wystawach międzynarodowych w Polsce w 2015 roku bez opłat.

na konto:
PKO S.A. o/Leszno 77 1240 1499 1111 0000 1881 9014

Więcej o wystawie na stronie organizatora ZNAJDZIESZ TU