Zostań trenerem!

Zostań trenerem!

fundaFUNDACJA EDUKACYJNA „PIES I STAŚ” ZAPRASZA NA VI EDYCJĘ PIERWSZEGO W POLSCE SZKOLENIA TRENERSKIEGO „TRENER PROFILAKTYKI POGRYZIEŃ”.

Szkolenie poprowadzą autorki programu profilaktycznego: Monika Wrzosek i Agnieszka Radko – osoby z wieloletnim doświadczeniem z zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych z udziałem psów oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi, zaangażowane w rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań i postaw wobec psów.

Cele bezpośrednie szkolenia:
 przekazanie wiedzy na temat tego, jaką istotą jest pies i obalenie szkodliwych, niebezpiecznych dla psa i człowieka mitów;
 przekazanie wiedzy o tym, jak komunikują się psy;
 zapoznanie z programem profilaktyki pogryzień „Bezpieczny pies = bezpieczne dziecko”: celem, scenariuszami i metodą prowadzenia zajęć.

Cel pośredni:
Wyszkolenie kadry trenerów rozpowszechniających wśród dzieci zasady bezpiecznych i odpowiedzialnych kontaktów z psami, trenujących z dziećmi odpowiednie umiejętności.

Informacje organizacyjne:
Termin i miejsce: 30-31 stycznia 2016 r., Warszawa
Koszt uczestnictwa: do 15.01.2016r. = 650 zł, po 15.01.2016r. = 800 zł; ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ PO 15.01, KTÓRZY POWOŁAJĄ SIĘ NA „Nasze Psy” OBOWIĄZUJE PIERWSZA CENA, CZYLI 650 ZŁ. NADAL OBOWIĄZUJE TAKŻE PROMOCJA DOTYCZĄCA DUETÓW (szczegóły na banerze poniżej).
Materiały i certyfikat: Każdy uczestnik otrzyma skrypt z opisem programu, scenariuszami zajęć i charakterystyką metody ich prowadzenia. Po ukończeniu szkolenia oraz podpisaniu kodeksu etycznego kursant otrzyma uznaniowy tytuł Trenera Profilaktyki Pogryzień Fundacji Edukacyjnej „Pies i Staś”, certyfikat Fundacji oraz zgodę na prowadzenie zajęć wg programu „Bezpieczny pies = bezpieczne dziecko”. Uczestnik zostanie wpisany na listę Trenerów rekomendowanych przez Fundację, lista będzie dostępna na stronie Fundacji i na życzenie udostępniana zainteresowanym
placówkom i osobom. Otrzyma możliwość merytorycznej konsultacji w zakresie prowadzenia zajęć z profilaktyki pogryzień.
Zgłoszenia: Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i wpłat mija 26 stycznia 2016 r. W sytuacji wcześniejszego zebrania grupy szkoleniowej zamykamy nabór. Wysłanie zgłoszenia jest jedynie rezerwacją miejsca, dopiero dokonanie opłaty gwarantuje uczestnictwo.
Warunkiem uczestnictwa jest:
 dokonanie opłaty w wyznaczonym terminie,
 wysłanie na adres e-mailowy: pies-dla-stasia@wp.pl wypełnionego zgłoszenia – formularz wysyłamy zainteresowanym osobom za pośrednictwem wiadomości FB lub za pośrednictwem e-maila.

W wypadku rezygnacji z uczestnictwa po 26 stycznia nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty. W wypadku rezygnacji przed tym ww. terminem istnieje możliwość przeniesienia jej na inne szkolenie organizowane przez Fundację. Nie ma możliwości otrzymania zwrotu wniesionej opłaty.

Zapraszamy! Zespół Fundacji „Pies i Staś”

banerPiS